Asa Travel - DMC Georgia

კონტაქტი

Content

alt

ექსკლუზიური ტურები

საჰაერო ბურთით გასეირნება

გთავაზობთ საქართველოს ცაში საჰაერო ბურთით თავისუფლად ფრენას.

ფრენები ხორციელდება დილის და საღამოს საათებში და გრძელდება დაახლოებით 1 საათს. ფრენისათვის აუცილებელია კარგი ამინდი, სუსტი ქარი (4-5 მ/წმ) და ცოტაოდენი ავანტიურიზმი თქვენს ხასიათში. საჰაერო ბურთით ფრენისას განცდილი სიღრმისა და სილამაზის ემოცია არ შეედრება არც ერთ თავგადასავალს მსოფლიოში.

  • თანხა (დან) 180 EUR
  • ხანგრძლივობა 1 (დღე)

alt

ექსკლუზიური ტურები

VR технологии в туризме

Очки виртуальной реальности. Туры дополненной реальности. Квесты и бродилки реального и виртуального мира.

Данная сфера очень новая, но стремительно набирает обороты по миру абсолютно в разных областях.

Мы хотим быть первыми, кто предложит это туристам.

Данный тур можно разработать как увлекательнейший квест по реальным культурным местам Грузии, совместив с виртуальным миром.

  • თანხა (დან) 000 USD
  • ხანგრძლივობა 0 (დღე)